Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Gala podsumowująca realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

Gala podsumowująca realizację projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny RegionW dniu 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Targów Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, który Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizował w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

Galę swoją obecnością zaszczycili Pan Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, którzy powitali zebranych gości i dokonali oficjalnego otwarcia uroczystości. W pierwszej części spotkania Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, w swoim wystąpieniu podsumował dwuletni okres realizacji projektu, omówił najważniejsze jego efekty oraz zrealizowane w tym okresie zadania. Projekt poprzez realizację założonych działań wzmocnił atrakcyjność oferty edukacyjnej 28 szkół zawodowych w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego oraz podniósł kwalifikacje 56 nauczycieli i zwiększył kompetencje 560 uczniów/uczennic w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie prezentacji multimedialnych dziesięciu prac konkursowych, przygotowanych przez zespoły uczniowskie ze szkół biorących udział w konkursie „Kreatywni Liderzy”. Kapituła Konkursowa przyznała wszystkim uczniom atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci z trzech pierwszych miejsc, we wrześniu wyjadą na Targi Techniki Motoryzacyjnej we Frankfurcie. Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – serdecznie gratulujemy.

W drugiej części spotkania przedstawiciele wszystkich Partnerów projektu zaprezentowali uczestnikom zrealizowane przez siebie zadania dot. m.in. doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli, organizowanych płatnych staży i praktyk w przedsiębiorstwach, zaangażowania przedsiębiorców w proces kształcenia dualnego, jak również przedstawione zostały plany dotyczące założeń funkcjonowania w Kielcach, Centrum Kształcenia Praktycznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Data dodania: środa, 20 czerwca 2018
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14299
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13594
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13930
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13997
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego