Świętokrzyski Portal Innowacji - Województwo Świętokrzyskie podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii – EUSEW, Bruksela 2018Uczestnicy spotkaniaW Brukseli miała miejsce 13. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW 2018), w którym uczestniczyły władze publiczne, prywatne firmy, organizacje pozarządowe i konsumenci celem, m.in. promowania inicjatyw na rzecz oszczędności energii.

W ramach powyższego wydarzenia, 4 czerwca br., w siedzibie biura regionalnego Sardynii w Brukseli, odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty międzynarodowego projektu ENERSELVES, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe. Organizatorem wydarzenia był Autonomiczny Region Sardynii, który jest partnerem projektu.

W spotkaniu wzięli udział interesariusze projektu – przedstawiciele świętokrzyskich przedsiębiorców oraz środowiska naukowego, a także przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas ww. spotkania Anna Kucharczyk – Kierownik Oddziału Zarządzania RPO, przedstawiła dobre praktyki wynikające z działań podejmowanych w zakresie wspierania samowystarczalności energetycznej oraz energetyki odnawialnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy dyskutowali również nad obecnym stanem prac nad sporządzeniem projektów planów działań, które odzwierciedlą rezultaty projektu i zawrą wnioski i rekomendacje wynikające ze wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy krajami partnerskimi projektu ENERSELVES.

Uczestnicy misji wzięli również udział w konferencjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii, który jest najważniejszym europejskim wydarzeniem poświęconym zagadnieniom polityki zrównoważonej energetyki.

W ramach projektu ENERSELVES promowane są nowe lub ulepszanie już istniejących rozwiązania w celu wspierania procesów wdrażania efektywności energetycznej w budownictwie. Projekt ma na celu wypracowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego, które przyczynią się m.in. do zwiększenia znaczenia energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Data dodania: poniedziałek, 11 czerwca 2018
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47