Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Województwo Świętokrzyskie podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii – EUSEW, Bruksela 2018

Uczestnicy spotkaniaW Brukseli miała miejsce 13. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW 2018), w którym uczestniczyły władze publiczne, prywatne firmy, organizacje pozarządowe i konsumenci celem, m.in. promowania inicjatyw na rzecz oszczędności energii.

W ramach powyższego wydarzenia, 4 czerwca br., w siedzibie biura regionalnego Sardynii w Brukseli, odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty międzynarodowego projektu ENERSELVES, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe. Organizatorem wydarzenia był Autonomiczny Region Sardynii, który jest partnerem projektu.

W spotkaniu wzięli udział interesariusze projektu – przedstawiciele świętokrzyskich przedsiębiorców oraz środowiska naukowego, a także przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas ww. spotkania Anna Kucharczyk – Kierownik Oddziału Zarządzania RPO, przedstawiła dobre praktyki wynikające z działań podejmowanych w zakresie wspierania samowystarczalności energetycznej oraz energetyki odnawialnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy dyskutowali również nad obecnym stanem prac nad sporządzeniem projektów planów działań, które odzwierciedlą rezultaty projektu i zawrą wnioski i rekomendacje wynikające ze wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy krajami partnerskimi projektu ENERSELVES.

Uczestnicy misji wzięli również udział w konferencjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii, który jest najważniejszym europejskim wydarzeniem poświęconym zagadnieniom polityki zrównoważonej energetyki.

W ramach projektu ENERSELVES promowane są nowe lub ulepszanie już istniejących rozwiązania w celu wspierania procesów wdrażania efektywności energetycznej w budownictwie. Projekt ma na celu wypracowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego, które przyczynią się m.in. do zwiększenia znaczenia energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Data dodania: poniedziałek, 11 czerwca 2018
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12559
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11875
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12067
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12034
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego