Świętokrzyski Portal Innowacji - ENERSELVES samowystarczalny energetycznieLogo EnerselvesDepartament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt pn. ENERSELVES w ramach programu Interreg Europe.

Projekt dotyczy tematyki energooszczędnego budownictwa i samowystarczalności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Powyższy obszar wpisuje się w zakres dwóch inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego tj. zasobooszczędnego budownictwa oraz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

W projekcie biorą udział partnerzy z Polski, Hiszpanii, Włoch, Malty, Szwecji i Rumunii.

Projekt ma na celu podejmowanie przedsięwzięć związanych z promocją energooszczędnych rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich. Polega na wymianie międzynarodowych rozwiązań w tej dziedzinie i służy jak najszerszej implementacji takich działań w województwie świętokrzyskim. Dostarczy on również informacji m.in. nt. warunków środowiskowych dla inwestowania w odnawialne źródła energii w regionach partnerskich.

W ramach projektu powstanie zestaw dobrych praktyk w obszarze energooszczędnego budownictwa z innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi wpływ na ochronę środowiska. W szczególności dotyczy to projektów, które otrzymały wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w obszarze budowy lub modernizacji jednostek, które wytwarzają energię zarówno elektryczną jak i cieplną wykorzystując, w tym celu np. biogaz, biomasę, energię słoneczną, wiatru oraz wody.

Wszystkich zainteresowanych projektem ENERSELVES zapraszamy na stronę internetową:
https://www.interregeurope.eu/enerselves/

Projekt ENERSELVES realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej  INTERREG EUROPE  Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.


Data dodania: czwartek, 26 kwietnia 2018
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47