Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Granty złożone w ramach projektu pn. ”Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Logo Projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny RegionDnia 2 marca 2018 roku zakończyła się rekrutacja Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria), w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że do Oddziału Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 8 specyfikacji innowacji, podlegających ocenie warunków formalnych.

Do oceny warunków merytorycznych przekazane zostało 7 Specyfikacji, które zostały pozytywnie ocenione formalnie:

Lp. Tytuł grantu Grantobiorca
1.

„Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”

Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach
2.

„KORPUS FACHOWCÓW – współpraca ekspertów dla

efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Partnerzy:
- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ŚCITT
- Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy
3. „Model kształcenia dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 1 w Końskich” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
4. „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie  Opatowskim Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie
Partnerzy:
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
5. „Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
6. „UCZEŃ-ZAWODOWIEC” Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach
Partnerzy:
- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ŚCITT
7. „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JPD DLA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK” Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Data dodania: czwartek, 29 marca 2018
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego