Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - 8 Instytucji z regionu ubiega się o granty w ramach projektu "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe"

Logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójOddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ informuje, że dnia 2 marca 2018 roku zakończyła się rekrutacja Grantobiorców, przeprowadzona
w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego z Austrii. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

W odpowiedzi na Ogłoszenie o rekrutacji Grantobiorców z dnia 30 listopada 2017 roku, na adres biura projektu do dnia 2 marca 2018 roku, wpłynęło 8 Specyfikacji innowacji. W chwili obecnej trwa ocena warunków formalnych prowadzona przez Zespół do weryfikacji spełnienia warunków formalnych. Specyfikacje innowacji, poprawne pod względem formalnym, zostaną w kolejnym etapie przekazane do Oceny warunków merytorycznych, której dokona Zespół ekspertów zewnętrznych.

Data dodania: wtorek, 06 marca 2018
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego