Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Uczestnicy spotkania

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Dolinie Nidy Sp. z o. o. odbyło się spotkanie Rady Gospodarczej Powiatu Pińczowskiego, poświęcone roli przedsiębiorcy w tworzeniu nowoczesnej szkoły zawodowej. Na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Starosty Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego i Prezesa Doliny Nidy Janusza Kuźni licznie przybyli lokalni przedsiębiorcy branży budowlanej i okołobudowlanej, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji samorządowych i otoczenia biznesu.

W spotkaniu wzięli czynny udział także przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, z wicedyrektorem Zdzisławem Kobierskim, prezentując m.in. możliwości szerszego włączenia przedsiębiorców w obszar kształcenia zawodowego.

Janusz Juszczyk z Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zaprezentował wyniki badania ankietowego przedstawicieli szkół i administracji pod kątem wypracowania modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – Nowoczesny region”. Przedstawił też założenia planowanego do uruchomienia projektu grantowego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego celem jest zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów szkół zawodowych bezpośrednio u przedsiębiorców.

Piotr Żołądek z Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy poinformował zebranych o możliwościach wsparcia przedsiębiorców działających w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego, m.in. poprzez udział w misjach gospodarczych oraz targach branżowych.

Anna Baran z Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich mówiła o możliwościach finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr, w tym zakupu doposażenia placówek kształcenia zawodowego, z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Podczas wspólnej dyskusji podkreślano rolę poszczególnych instytucji oraz samych przedsiębiorców w podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Data dodania: środa, 05 lipca 2017
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 8723
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 8700
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 8764
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 8724
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2018
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego