Zarząd Województwa zaopiniował „Strategię Badań i Innowacyjności” 2014-2020+

Zarząd Województwa zaopiniował „Strategię Badań i Innowacyjności” 2014-2020+

W związku z zakończeniem prac redakcyjnych nad dokumentem pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+", 10 lutego 2013r. został on przedstawiony do zatwierdzenia i zaakceptowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

24 lutego 2014r. podczas XL sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Radni podejmą decyzję o dalszym losie RIS3; ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie województwa zatwierdzenie strategii regionalnej należy do kompetencji Sejmiku.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego