Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionymi 15 listopada 2013 roku konsultacjami społecznymi dokumentu pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+", uprzejmie informujemy że termin zgłaszania uwag bądź propozycji zmiany/ uwzględnienia nowych zapisów w powyższym dokumencie upływa z dniem 20 grudnia 2013 roku.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego