Seminarium Konsultacyjne Projektu RIS3

Seminarium Konsultacyjne Projektu RIS3

- Chcemy tak zainwestować pieniądze, aby stworzyć wartość dodaną, aby branże doświadczyły szybkiego wzrostu i pozytywnie oddziaływały na gospodarkę naszego regionu. Znajdujemy się w takiej pozycji, w której innowacyjność może odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju województwa świętokrzyskiego- powiedział Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas seminarium konsultacyjnego projektu RIS3, które odbyło się 29 listopada br. w Hotelu Grand w Kielcach.

 W spotkaniu udział wzięli również: Kazimierz Kotowski - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Aleksandra Woźniak - Kierownik Biura Innowacji, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, naukowcy
oraz przedsiębiorcy.

- Chcemy, aby Strategia, będąc procesem żywym, była poddawana monitoringowi i ocenie. Zależy nam, aby znaleźć takie przedsiębiorstwa i takie działania, które w krótkim okresie czasu pokażą spektakularne sukcesy – właściwą drogę do dobrze wybranych celów.
W projekcie wskazujemy branże, które mogą być inteligentnymi specjalizacjami województwa: branża metalowo-odlewnicza, turystyka prozdrowotna, budownictwo, zielona energia i zdrowa żywność
-  mówił Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkaniu przewodniczyła Aleksandra Woźniak, Kierownik Biura Innowacji UMWŚ. Celem zasadniczym organizowanego seminarium była dyskusja na temat wykorzystania potencjału kluczowych dla regionu branż oraz omówienie procesu wyboru inteligentnych specjalizacji regionu województwa świętokrzyskiego tak, aby w jak najlepszy sposób zaplanować wydatkowanie środków unijnych na lata 2014-2020.

Podczas pierwszej części spotkania konsultacyjnego Aleksandra Woźniak przedstawiła główne założenia płynące z dokumentu „Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+”.  Podczas wystąpienia Kierownik Biura Innowacji zwróciła uwagę, że określenie strategii inteligentnych specjalizacji oznacza nowe podejście do finansowania rozwoju innowacyjności. Jak podkreśliła, nowa Strategia ma być głównym instrumentem transformacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego.

Po tym wystąpieniu głos zabrał prof. dr hab. inż. Mirosław Miller, który zaprezentował inteligentne specjalizacje w perspektywie wyzwań dla polskiego sektora B+R. Wskazywał on na wysoką gotowość do współpracy i wysoki poziom wzajemnego zaufania jako podstawę tworzenia inteligentnych specjalizacji.

Następnie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładów:

- „Projektowanie przyszłości: jak innowacyjne firmy powinny myśleć o swoim rozwoju?” - dr hab. Jan  Fazlagić,

- „Ochrona własności intelektualnej a rozwój przedsiębiorczości” - dr hab. Adama Grzegorczyk.

Przy okazji spotkania zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Tomasz Janusz, przedstawił projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Końcowym etapem spotkania była żywiołowa dyskusja z udziałem przedstawicieli Świętokrzyskiej Rady Innowacji i zaproszonych gości.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego