Zaproszenie na seminarium konsultacyjne RIS3 i inteligentnych specjalizacji regionu

Zaproszenie na seminarium konsultacyjne RIS3 i inteligentnych specjalizacji regionu

Dobiegają końca prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Dokument pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+" będący efektem wieloletniej pracy, po pozytywnej rekomendacji Zarządu Województwa poddany został dalszym konsultacjom społecznym.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium konsultacyjne w zakresie RIS3 i wskazanych w nim inteligentnych specjalizacji regionu, które odbędzie się w Kielcach, dnia 29 listopada 2013r. w Sali Świerkowej  BEST WESTERN Grand Hotel (dawna nazwa: Hotel Łysogóry).

Celem organizowanego seminarium jest pozyskanie informacji na temat wskazanego dokumentu, który to jedocześnie jest przy „Strategii Rozwoju Województwa Regionu do 2020 roku” wyznacznikiem dystrybucji środków strukturalnych dla wyłonionych specjalizacji innowacyjnego regionu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Czas ten zbiega się jednocześnie z uruchomionymi konsultacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Wierzymy zatem, że moment w jakim się znajdujemy, gwarantuje interesariuszom systemu innowacji oraz beneficjentom RPO szersze spojrzenie na perspektywy możliwości finansowania projektów w najbliższych latach.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Szczegółowy program seminarium wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się poniżej.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego