Aktualizacja harmonogramu prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

Aktualizacja harmonogramu prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

Dnia 27 kwietnia 2011 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr VII/115/11 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013. Niestety, szereg okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpłynął na brak możliwości wykonania przewidzianych działań w terminie wynikającym z zatwierdzonego harmonogramu.

Uwzględniając tempo prac związanych z procesem aktualizacji RSI WŚ oraz podjęcie formalnej współpracy z ekspertami Banku Światowego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10.07.2013 r. zatwierdził nowy harmonogram prac nad RSI WŚ.

Powyższa zmiana była również podyktowana przesunięciami w harmonogramie aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020", którą Zarząd Województwa w formie projektu przyjął z dniem 12 czerwca 2013 roku.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego