Warsztaty zorientowane na weryfikację oraz doskonalenie propozycji dotyczących Celów Regionalnej Strategii Innowacji WŚ

Warsztaty zorientowane na weryfikację oraz doskonalenie propozycji dotyczących Celów Regionalnej Strategii Innowacji WŚ

Prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego doszły do etapu w którym przygotowana została diagnoza sytuacji w regionie oraz zdefiniowano  silne i mocne strony świętokrzyskiego systemu innowacji.  Kolejny etap to sformułowanie celów Strategii.  Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty Zespołów Problemowych, które odbędą się w dniach 13, 14 i 15 września 2011, których zadaniem będzie wypracowanie celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.  Warsztaty te będą kluczowe w procesie tworzenia Strategii, dlatego niezwykle ważne jest, abyście Państwo wzięli udział w pracach.

Warsztaty dla poszczególnych Zespołów Problemowych odbędą się w następujących terminach:

  • 13/09/2011 -ZP1 Gospodarka i przedsiębiorczość innowacyjna, Kielce, Urząd Marszałkowski WŚ - Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 34 A, sala konferencyjna na V piętrze.
  • 13/09/2011 - ZP5 Specjalizacje regionalne, lokalne bieguny wzrostu dla subregionu Sandomiersko – Jędrzejowskiego, Sandomierz, Sala Błękitna w Hotelu Basztowy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
  • 14/09/2011 - ZP3 Instytucje otoczenia biznesu i administracja, Kielce,  Urząd Marszałkowski WŚ Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Paderewskiego 34 A
  • 14/09/2011 - ZP5 Specjalizacje regionalne, lokalne bieguny wzrostu dla subregionu Kieleckiego, Starachowice, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Ul Radomska 29, Pok. 400.
  • 15/09/2011 - ZP2 Nauka i edukacja, Kielce,  Urząd Marszałkowski WŚ Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Paderewskiego 34 A
  • 15/09/2011 - ZP4 Kultura innowacji, Kielce, Mała Kapsuła Konferencyjna E2 w hali E na terenie Targów Kielce S.A. ul. Zakładowa 1

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, który prosimy odesłać do dnia 8 września.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego