Świętokrzyski Portal Innowacji - O PlebiscycieMoja Innowacyjna GminaInnowacyjność, obok kreatywności, to obecnie jeden z kluczowych elementów nowoczesnego biznesu. Samorząd województwa spełnia istotną rolę w budowaniu regionalnego systemu innowacji poprzez tworzenie innowacyjnego klimatu dla rozwoju oraz stymulowanie proinnowacyjnych  działań lokalnej społeczności.

Chcąc docenić starania i jednocześnie wypromować jednostki samorządu terytorialnego regionu świętokrzyskiego aktywnie wspierające i wdrażające innowacyjne działania i rozwiązania, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zainicjował w 2012r. Plebiscyt pn. „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt to doskonała okazja dla gmin, aby zaprezentować nowe, praktyczne rozwiązania w obszarach wszechstronnego wspierania firm, jak również możliwość poznania i zaimplementowania, w ramach dobrych praktyk, rozwiązań, które sprawdziły się w innych gminach.

Pierwsze edycje Plebiscytu, różnorodność inicjatyw podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pokazały, że innowacyjne zagadnienia cieszą się wśród gmin województwa świętokrzyskiego dużym zainteresowaniem, a przy odpowiedniej pomocy i zaangażowaniu ciekawe pomysły potrafią przekształcić się w miarodajne i owocne projekty. Zachęcamy zatem Państwa do udziału w kolejnych edycjach Plebiscytu z przekonaniem, że inicjatywa ta pogłębi innowacyjną aktywność gmin województwa świętokrzyskiego, która przełoży się ma wspólnie wypracowany sukces całego regionu. Data dodania: piątek, 28 marca 2014
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47