Strona główna - ŚPI - Kręgi innowacji

Strona główna

Kręgi Innowacji

Przyczyną powstania i woli realizowania projektu jest konieczność podniesienia dynamiki wdrażania RSI WŚ, poprzez koncentrację działań nowo wytyczonych innowacyjnych specjalizacji regionu. Projekt oddziałuje na procesy wzrostu roli wiedzy i innowacji w rozwoju firm i ich efektywną współpracę ze sferą B+R bezpośrednio nawiązując do Priorytetu „Rozwój inteligentny- rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji” Strategii Europa 2020, w myśl której rozwój innowacyjny charakteryzuje się silnym wewnętrznym rynkiem wiedzy i technologii oparte m.in. o sektor nauki. Cel główny ma też związek z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego oraz Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, podkreślających rolę innowacyjności w głównym obszarze zainteresowania polityki regionalnej oraz korzyści wsparcia potencjałów endogennych regionów. Istotą projektu jest zapobieganie i likwidowanie barier uniemożliwiających efektywne wdrażanie RSI WŚ. Stanowi skuteczną odpowiedź na kwestie, nie rozwiązane dotąd przy użyciu innych mechanizmów i narzędzi.

Cel główny projektu – Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących zintegrowane narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami w innowacyjnych specjalizacjach regionu

Kręgi Innowacji

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2018
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚPI - Kręgi innowacji
ŚPI - Kręgi innowacji