Świętokrzyski Portal Innowacji - Inteligentne specjalizacje Województwa ŚwiętokrzyskiegoZgodnie z zapisami „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+” Województwo Świętokrzyskie posiada cztery główne inteligentne specjalizacje oraz trzy horyzontalne, które wspomogą osiągnięcie celu strategicznego RIS3. Inteligentne specjalizacje (wertykalne) mają duży potencjał innowacyjny oraz istotny wpływ na gospodarkę województwa. Specjalizacje horyzontalne pełnią rolę wspomagającą i będą wzmacniać wzrost głównych specjalizacji. Wybór inteligentnych specjalizacji bazował na ich potencjale gospodarczo-naukowym oraz obecnym wkładzie w gospodarkę województwa.

Inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego:

  • Zasobooszczędne budownictwo
  • Przemysł metalowo-odlewniczy
  • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
  • Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Horyzontalne inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego:

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • Branża targowo-kongresowa
  • Zrównoważony rozwój energetyczny
Data dodania: czwartek, 26 listopada 2015
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47