Świętokrzyski Portal Innowacji - Raporty / analizyRaport monitoringu RSIWŚ 2030+
Wielkość: 1.3 MB

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+
Wielkość: 1.04 MB

Diagnoza potencjału innowacyjnego województwa świętokrzyskiego
Wielkość: 2.1 MB

Raport końcowy - Efekty wdrożenia usług doradczych dla MŚP
Wielkość: 2.88 MB

Ocena wdrażania projektu Popytowy System Innowacji - raport końcowy z badania
Wielkość: 1.23 MB

Raport nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo
Wielkość: 3.27 MB

Raport przemysł metalowo-odlewniczy
Wielkość: 1.93 MB

Raport turystyka zdrowotna
Wielkość: 2.79 MB

Raport zasobooszczędne budownictwo
Wielkość: 3.16 MB

Identyfikacja wąskich gardeł dla dyfuzji innowacji w województwie świętokrzyskim
Wielkość: 1.67 MB

Ewaluacja wdrażania strategii i innowacyjności (RIS3) od absorpcji do rezultatów
Wielkość: 2.32 MB

Identyfikacja nisz rynkowych oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorstw innowacyjnych m.in. na podstawie aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie świętokrzyskim
Wielkość: 2.99 MB

Badanie pn. „Rozwój innowacyjności i obszaru B+R przedsiębiorstw na podstawie aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie świętokrzyskim” - raport końcowy
Wielkość: 2.3 MB

Raport końcowy: Trendy rozwoju innowacyjności w województwie świętokrzyskim
Wielkość: 2.21 MB

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)
Wielkość: 5.4 MB

Załączniki do strategii badań i innowacyjności
Wielkość: 909.04 KB

13 czerwca 2016 r. Komisja Europejska przekazała informację, iż warunek ex-ante 1.1 Badania naukowe i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 został spełniony, zgodnie z powyższym, zaakceptowany został również Plan Wykonawczy Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3).

Plan Wykonawczy Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3)
Wielkość: 2.6 MB

Data dodania: czwartek, 08 września 2016
 


copyrights @ 2010 - 2023
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47