Świętokrzyski Portal Innowacji - Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionuCel szczegółowy działania:

Promocja gospodarcza ukierunkowana na najważniejsze sektory gospodarcze regionu.

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Data dodania: środa, 12 kwietnia 2017
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47