Świętokrzyski Portal Innowacji - Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnychCel szczegółowy działania:

Lepsze warunki do rozwoju MŚP.

Priorytet inwestycyjny 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Data dodania: środa, 12 kwietnia 2017
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47