Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

Młodzież ze świętokrzyskich szkół z wizytą na Targach ITB w Berlinie

Uczestnicy wizytyUczniowie ze świętokrzyskich szkół zawodowych, biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, uczestniczyli w dniach 8 – 10 marca br. w wyjeździe edukacyjnym do Berlina.

Do udziału w wizycie organizowanej w ramach konkursu „Kreatywna Szkoła VII”, przez Departament Polityki Regionalnej – Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Urzędu Marszałkowskiego, zostali zakwalifikowani uczniowie i uczennice z kierunku technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie oraz z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku oraz Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Data dodania: poniedziałek, 12 marca 2018  

8 Instytucji z regionu ubiega się o granty w ramach projektu "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe"

Logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójOddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ informuje, że dnia 2 marca 2018 roku zakończyła się rekrutacja Grantobiorców, przeprowadzona
w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego z Austrii. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Data dodania: wtorek, 06 marca 2018  

Konkurs „Kreatywni Liderzy” dla uczniów i szkół z Regionu

Logo projektu Nowoczesna Szkoła Zawaodowa - Nowoczesny RegionW ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Lider Projektu – Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zaplanował przeprowadzenie Konkursu z nagrodami pn.: „Kreatywni Liderzy” dla szkół i uczniów, biorących udział w projekcie. Ma on na celu popularyzację wśród młodzieży wiedzy, dotyczącej zdobywania umiejętności w zawodach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu Świętokrzyskiego jak również wyróżnienie i promowanie szkół wspierających edukację praktyczną na rynku pracy.

Data dodania: piątek, 02 marca 2018  

Sukces strefy B2B na targach ENEX

Uczestnicy spotkaniaKilkudziesięciu przedsiębiorców z Polski i Norwegii wzięło udział w spotkaniach match-makingowych podczas XXI Międzynarodowych Targów Energii i Elektrotechniki ENEX 2018.

Data dodania: piątek, 02 marca 2018  

Spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdowej misji gospodarczej na targi Hannover Messe 2018

Uczestnicy spotkaniaW dniu 14 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się inauguracyjne spotkanie z przedsiębiorcami, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej na targi Hannover Messe 2018, odbywające się w dniach 23 - 27.04.2018 r. Podczas spotkania Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej poinformował o możliwościach wsparcia przedsiębiorców w ramach projektu promocji  gospodarczej, realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości funkcjonującego w Departamencie Polityki Regionalnej. Następnie szczegółowo omówił program misji, który zakłada przede wszystkim uczestnictwo w targach oraz w spotkaniach sieciujących B2B organizowanych przez  sieć Enterprise Europe Network. Dyrektor Orawiec podkreślił również, że powiązanie branżowych targów wystawienniczych z organizacją spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danym sektorze zapewnia możliwość nawiązania kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami poprzez pozyskanie nowych klientów, dostawców, zleceń oraz transfer wiedzy. W dalszej części spotkania przedstawione zostały także kwestie organizacyjne i logistyczne tego wydarzenia.

Data dodania: poniedziałek, 19 lutego 2018  

Aktualizacja ogłoszenia o rekrutacji Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Herb województwa świętokrzyskiego

UWAGA: Zmiana terminu składania aplikacji !!!
Termin składania aplikacji: od 30 listopada 2017 r. do 02.03.2018 r. do godziny 15:00.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza rekrutację Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego. Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Data dodania: wtorek, 13 lutego 2018  

Młodzież z wizytą na Targach TOUR SALON w Poznaniu

Logo Projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny RegionDziesięcioro uczniów ze szkół zawodowych, uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, pojechało w dniach 8 – 9 lutego br. do Poznania na Tour Salon 2018 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych.

Data dodania: wtorek, 13 lutego 2018  

Badanie pn. „Rozwój innowacyjności i obszaru B+R przedsiębiorstw na podstawie aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie świętokrzyskim”

Herb województwa świętokrzyskiegoZachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania pn.: „Rozwój innowacyjności i obszaru B+R przedsiębiorstw na podstawie aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie świętokrzyskim”, opracowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Data dodania: wtorek, 13 lutego 2018  


Strona 10 z 219
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13721
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14113
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego