Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

„Unia innowacji” – przekształcanie pomysłów w miejsca pracy, rozwój ekologiczny i społeczny

Dnia 6 października br. Komisja Europejska przedstawiła plan o nazwie „Unia innowacji" - jeden z projektów przewodnich strategii „Europa 2020”. Zgodnie z tą koncepcją działania europejskie, a także współpraca z państwami trzecimi, będą się koncentrować na takich wyzwaniach jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i starzenie się społeczeństwa. Ponadto sektor publiczny ma stymulować sektor prywatny oraz usuwać przeszkody, które uniemożliwiają wprowadzanie pomysłów na rynek. Przeszkody te obejmują brak finansowania, rozdrobnione systemy badawcze i rynki, niedostateczne korzystanie z zamówień publicznych w dziedzinie innowacji oraz zbyt wolne ustanawianie norm

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Biuro Innowacji na Open Days 2010 w Brukseli

W dniach 4-7 października 2010 r. w Brukseli odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2010 – największe coroczne wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele różnych regionów Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie organizowały wspólnie Komitet Regionów oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był w Brukseli m.in. przez pracowników Biura Innowacji, którzy czynnie uczestniczyli w szeregu spotkań i prezentacji.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Biuro Innowacji na Festiwalu Nauki

Pokaz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, eksperymenty naukowe i obserwacje astronomiczne towarzyszyły Gali Nauka – Kultura – Sztuka – Sport, która odbyła się 26 września b.r. na Placu Moniuszki w Kielcach. Dużym zainteresowaniem Kielczan cieszyły się stoiska Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Gośćmi imprezy wieńczącej XI Kielecki Festiwal Nauki byli Marszałek Adam Jarubas i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Spotkanie informacyjne Biura Innowacji z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi

W dniu 7 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Kierownika oraz pracowników Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami środowisk studenckich działających na  terenie województwa świętokrzyskiego. Do udziału w spotkaniu zaproszono samorządy studenckie, organizacje studenckie, koła naukowe oraz inne organizacje działające w otoczeniu studenckim.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Strategia EU 2020 - Wydatki na badania i rozwój w Polsce sięgną 1,7 proc. PKB

Celem strategii UE 2020 jest bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy, który jednocześnie sprzyjał będzie włączeniu społecznemu, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez przewodniczącego Barroso. Nowa strategia będzie bazowała na osiągnięciach strategii lizbońskiej, jednocześnie korzystając z jej doświadczeń. Przedstawiony dokument pokazuje, w jaki sposób UE 2020 koncentrować się będzie na umocnieniu trendów prowadzących do wyjścia z kryzysu, zapobieżeniu podobnemu kryzysowi w przyszłości oraz na trzech celach tematycznych: tworzeniu wartości dzięki wiedzy, wzmocnieniu pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających włączeniu oraz tworzeniu konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Konferencja prasowa zamykająca realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)"

W dniu 29 kwietnia 2010r.  odbyła się konferencja prasowa zamykająca realizację projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)” w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Spotu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego.

Zarówno przygotowanie, jak i wdrożenie projektu odbywało się w partnerstwie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (liderem projektu) a:

  • Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Politechniką Świętokrzyską w Kielcach,
  • Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im . prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
  • Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Kielcach, i
  • Kieleckim Parkiem Technologicznym.

W związku z powyższym w spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Forum dyskusyjne "Koncepcja programowa współpracy środowiska otoczenia biznesu na rzecz innowacji. Propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji – część II"

17 marca 2010 roku w ramach zadania 11. Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim odbyło się forum dyskusyjne „Koncepcja programowa współpracy środowiska otoczenia biznesu na rzecz innowacji. Propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji – część II”.   Podczas spotkania przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu przedstawiali propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji programowej.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Forum dyskusyjne w ramach zadania 11. Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim

9 marca 2010 roku w ramach zadania 11. Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim, odbyło się forum dyskusyjne, podczas którego przedstawiciele 20 instytucji otoczenia biznesu pracowali nad koncepcją programową współpracy środowiska otoczenia biznesu na rzecz innowacji. Było to pierwsze z dwóch forów podczas których instytucje otoczenia biznesu przedstawiają propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji programowej.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  


Strona 214 z 215
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10552
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9727
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9680
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9717
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego