Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

Świętokrzyski System Innowacji – przepis na nowoczesny rozwój. Rola Uczelni Wyższych

dr Michał Klepka
dr Michał Klepka
Kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Poniżej zamieszczamy artykuł, który ukazał się w pierwszym numerze Pulsu Przedsiębiorczości – kwartalnika Kieleckiego Parku Technologicznego.
Zapraszamy do lektury!

Regionalne systemy innowacji na dobre wpisały się w katalog celów polityki rozwoju realizowanej obecnie we wszystkich województwach. Argumentem ku temu stała się silna presja i potrzeba tworzenia warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, zawarta w opracowanych i wdrażanych regionalnych strategiach innowacji.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Konferencja „Świętokrzyska Szkoła Przyszłości – rola innowacji w doskonaleniu systemu edukacji w województwie świętokrzyskim”

Konferencja, która odbyła się w dniu 13 października br., została zorganizowana przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III etap)”, współfinansowanego ze środków UE – Poddziałanie 8.2.2 PO KL.
Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Europa 2020: nowa strategia gospodarcza dla Europy

Dnia 3 marca br. Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020, której celem jest wyjście Unii Europejskiej z kryzysu oraz przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania następnego dziesięciolecia.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

„Unia innowacji” – przekształcanie pomysłów w miejsca pracy, rozwój ekologiczny i społeczny

Dnia 6 października br. Komisja Europejska przedstawiła plan o nazwie „Unia innowacji" - jeden z projektów przewodnich strategii „Europa 2020”. Zgodnie z tą koncepcją działania europejskie, a także współpraca z państwami trzecimi, będą się koncentrować na takich wyzwaniach jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i starzenie się społeczeństwa. Ponadto sektor publiczny ma stymulować sektor prywatny oraz usuwać przeszkody, które uniemożliwiają wprowadzanie pomysłów na rynek. Przeszkody te obejmują brak finansowania, rozdrobnione systemy badawcze i rynki, niedostateczne korzystanie z zamówień publicznych w dziedzinie innowacji oraz zbyt wolne ustanawianie norm

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Biuro Innowacji na Open Days 2010 w Brukseli

W dniach 4-7 października 2010 r. w Brukseli odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2010 – największe coroczne wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele różnych regionów Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie organizowały wspólnie Komitet Regionów oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był w Brukseli m.in. przez pracowników Biura Innowacji, którzy czynnie uczestniczyli w szeregu spotkań i prezentacji.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Biuro Innowacji na Festiwalu Nauki

Pokaz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, eksperymenty naukowe i obserwacje astronomiczne towarzyszyły Gali Nauka – Kultura – Sztuka – Sport, która odbyła się 26 września b.r. na Placu Moniuszki w Kielcach. Dużym zainteresowaniem Kielczan cieszyły się stoiska Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Gośćmi imprezy wieńczącej XI Kielecki Festiwal Nauki byli Marszałek Adam Jarubas i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Spotkanie informacyjne Biura Innowacji z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi

W dniu 7 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Kierownika oraz pracowników Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami środowisk studenckich działających na  terenie województwa świętokrzyskiego. Do udziału w spotkaniu zaproszono samorządy studenckie, organizacje studenckie, koła naukowe oraz inne organizacje działające w otoczeniu studenckim.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Strategia EU 2020 - Wydatki na badania i rozwój w Polsce sięgną 1,7 proc. PKB

Celem strategii UE 2020 jest bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy, który jednocześnie sprzyjał będzie włączeniu społecznemu, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez przewodniczącego Barroso. Nowa strategia będzie bazowała na osiągnięciach strategii lizbońskiej, jednocześnie korzystając z jej doświadczeń. Przedstawiony dokument pokazuje, w jaki sposób UE 2020 koncentrować się będzie na umocnieniu trendów prowadzących do wyjścia z kryzysu, zapobieżeniu podobnemu kryzysowi w przyszłości oraz na trzech celach tematycznych: tworzeniu wartości dzięki wiedzy, wzmocnieniu pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających włączeniu oraz tworzeniu konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  


Strona 212 z 213
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10203
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9353
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9308
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9244
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2018
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego