Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

Świętokrzyskie Forum Gospodarcze

Dnia 27 czerwca 2011 r. w godzinach 10.00 - 14.30 w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się Świętokrzyskie Forum Gospodarcze pt.: „Rola i znaczenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w rozwoju gospodarczym Regionu Świętokrzyskiego – szanse i bariery”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Politechnikę Świętokrzyską. Patronat honorowy nad  przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Kielc – Wojciech Lubawski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas. Medialnie Świętokrzyskiemu Forum patronowały: TVP Kielce, Radio Kielce czy Gazeta Wyborcza.

Data dodania: środa, 29 czerwca 2011  

Nowe laboratorium na Politechnice Świętokrzyskiej

Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki zrealizowane w ramach Projektu: „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” – MOLAB zostało uroczyście otwarte 20 czerwca 2011 r. na Politechnice Świętokrzyskiej. Wartość zakupionego sprzętu to 2,3 miliony złotych, a wśród nowych nabytków uczelni znaleźć możemy robota o sześciu stopniach swobody wartego 816 tysięcy złotych.

Data dodania: piątek, 24 czerwca 2011  

Internetowa Promocja Nauki – konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką

Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać prace dyplomowe, napisane w języku polskim, których przedmiot stanowią zagadnienia związane z:

  • Transferem wiedzy – komercjalizacją nauki dla celów gospodarczych,
  • Promowaniem nauki polskiej i światowej,
  • Zastosowaniem nauki w rozwoju gospodarczym,
  • Współpracą systemu B+R.
Data dodania: piątek, 24 czerwca 2011  

II spotkanie Grupy Roboczej ds. Koordynacji Konkursów naboru projektów w województwie świętokrzyskim przy Świętokrzyskiej Radzie Innowacji (ŚRI)

Dnia 21.06.2011  odbyło się II spotkanie Grupy Roboczej ds. Koordynacji Konkursów naboru projektów w województwie świętokrzyskim. W pracach Grupy wzięli udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Data dodania: środa, 22 czerwca 2011  

Innobus wśród dinozaurów.

W dniach 12-19 czerwca w Bałtowie odbył się V Świętokrzyski Piknik Jurajski. Przez 8 dni na wszystkich uczestników tego wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. Nie mogło zabraknąć podczas tego wydarzenia naszego Innobusu, który uświetnił całość imprezy w ostatnim dniu pikniku.
Data dodania: poniedziałek, 20 czerwca 2011  

Trwa nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego na najlepszych w rankingu szanghajskim uczelniach na świecie. Program dotyczy m.in. zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji badań.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization. Najlepsi pracownicy naukowo-badawczy jednostek naukowych, pracownicy centrów transferu technologii, menadżerowie innowacyjności zaangażowani w pracę zespołów badawczych mogą wziąć udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych w rankingu szanghajskim uczelniach na świecie, np. Harvard University, University of California - Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology.
Data dodania: poniedziałek, 20 czerwca 2011  

Innowacyjność 2010

Raport Innowacyjność 2010Wzorem poprzednich edycji Raport Innowacyjność 2010 zawiera prezentację stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, a także ich pochodzenia i finansowania, opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat oraz część ekspercką. W tegorocznym wydaniu Raportu część ekspercka poświęcona została tematowi kulturowych i społecznych uwarunkowań innowacyjności i konkurencyjności firm, w tym relacji, zaufaniu i dobrym miejscom pracy, a także edukacji dla innowacyjności i potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem rozważań jest również znaczenie współpracy w zakresie innowacji oraz działalności B+R.

Data dodania: piątek, 17 czerwca 2011  

Ekoinnowacje szansą rozwoju

Ekoinnowacje stanowią działania, które mają na celu rozwój nowych produktów i procesów, które w spo­sób znaczący redukują niekorzyst­ne oddziaływanie na środowisko. Wg Ziółkowskiego ekoinnowacje klasy­fikuje się na następujące rodzaje:

  • technologiczne, np. produkty, procesy,
  • społeczne, np. zachowanie, nawy­ki konsumpcyjne,
  • organizacyjne, np. ekoaudyty, zie­lone B+R,
  • instytucjonalne, np. platformy współ­pracy, nieformalne grupy, sieci powo­łane w celu zajmowania się kwestiami środowiskowymi.
Data dodania: czwartek, 16 czerwca 2011  


Strona 204 z 213
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10066
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9227
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9172
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9117
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2018
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego