Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Konferencja „Świętokrzyska Szkoła Przyszłości – rola innowacji w doskonaleniu systemu edukacji w województwie świętokrzyskim”
 
Konferencja, która odbyła się w dniu 13 października br., została zorganizowana przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III etap)”, współfinansowanego ze środków UE – Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problematykę rozwoju nowoczesnego systemu kształcenia w regionie świętokrzyskim, które korzysta z najnowszych, innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.
W konferencji uczestniczyło około 150 przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, wyższych uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele dwóch znaczących wydawców podręczników i pomocy edukacyjnych – Grupy Edukacyjnej S.A. z Kielc i Edukacji Polskiej S.A. z Warszawy. W przygotowaniu wydarzenia uczestniczyły również Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

- Nowoczesna edukacja ma ogromne znaczenie nie tylko dla młodszych mieszkańców naszego regionu, lecz także dla budowania konkurencyjności województwa poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii, inwestowanie w doskonalenie kadr instytucji, samorządów i firm - mówił marszałek województwa Adam Jarubas otwierając konferencję.

Michał Klepka - kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego zwrócił uwagę na rolę edukacji w budowaniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, w tym na przygotowanie młodych ludzi do podjęcia wyzwań współczesnego rynku pracy i budowy innowacyjnego potencjału regionu.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Wiktora Niedzickiego, fizyka, dziennikarza, publicysty, twórcy programów radiowych i telewizyjnych, takich jak „Laboratorium”, „Kuchnia”, „Nobel dla Polaka” i innych. Wystąpienie dotyczące współczesnej prezentacji nauki zostało urozmaicone zarówno przez widowiskowe pokazy multimedialne jak i efektowne prezentacje zastosowania różnych podręcznych „rekwizytów” i m.in. dzięki temu cieszyło się szczególnym zainteresowaniem. Autor pokazał m.in. jak prowadzić prezentacje, czyli również „jak uczyć”, umiejętnie skupiając uwagę odbiorców i posługując się jasnym, syntetycznym przekazem.

W dalszej części seminarium eksperci zaprezentowali praktyczne wykorzystanie pomocy multimedialnych w zajęciach szkolnych, przedstawili zalety wykorzystania w pracy nauczyciela tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, a także innowacyjne metody pracy z uczniem. Prezentacje prowadzone były przez następujących prelegentów:

Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty
Wielkość: 1.01 MB
Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Wielkość: 9.28 MB
Elżbieta Dudek – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wielkość: 1.03 MB
Danuta Kossak - Kuratorium Oświaty w Kielcach
Wielkość: 326.57 KB
Grażyna Ukleja – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wielkość: 20.07 MB
Katarzyna Janus - Grupa Edukacyjna SA
Wielkość: 23.54 MB
Dominika Długosz-Dzierżanowska – Edukacja Polska SA
Wielkość: 9.87 MB

Konferencja zakończyła się dyskusją, w trakcie której organizatorzy i uczestnicy wspólnie doszli do przekonania, że warto kontynuować działania zmierzające do wyposażenia świętokrzyskich szkół w innowacyjne narzędzia edukacyjne, dbając o odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej i pamiętając, że największy wpływ na kształcenie i wychowanie kreatywnego ucznia jest jego kreatywny i zaangażowany w swoją pracę nauczyciel.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego