Świętokrzyski Portal Innowacji - Seminarium szkoleniowe pt. „Ochrona własności przemysłowej”Warto dbać o swoją własność, a w szczególności o własność intelektualną. W jaki sposób? Odpowiedź na to pytanie mogli poznać uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa w trakcie seminarium szkoleniowego, które zorganizował Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej. Ponad 50 uczniów i uczennic m.in. z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i Ożarowa miało okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, a także dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w przypadku podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy.

Uczestników seminarium powitał Rektor Uczelni profesor Stanisław Adamczak. Uświadomił młodym ludziom, jak ważnym aspektem życia staje się problematyka dotycząca ochrony praw do stworzonych przez siebie rozwiązań. Ponadto zachęcał do wybierania w przyszłości studiów na kierunkach technicznych, jako tych, które zapewnią pracę i przyszły rozwój zawodowy. Następnie Szczepan Bogucki, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kielcach zachęcał do zakładania własnej firmy w ramach AIP. Przekonywał, że jest to wielokrotnie tańsze niż prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak również pozwala na przetestowanie swoich pomysłów bez ponoszenia ryzyka i dodatkowych kosztów. Dominik Kraska z Kieleckiego Parku Technologicznego także zachęcał do otwierania własnej firmy w strukturach Inkubatora Technologicznego, w którym za ułamek ceny rynkowej można wynająć powierzchnię biurową, jak również bezpłatnie korzystać z szeregu usług niezbędnych w prowadzeniu firmy. Janusz Juszczyk z Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego podkreślił, że Urząd Marszałkowski jest koordynatorem działań wielu instytucji z województwa świętokrzyskiego w celu efektywnego wykorzystania potencjału regionu i promowania rozwiązań proinnowacyjnych. Zaprezentował także najnowszy film reklamujący najprężniejsze instytucje w regionie, które wdrażają nowoczesne technologie. Swoje krótkie wystąpienie miał również Marek Pasternak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Techniki i Wynalazczości w Kielcach. Namawiał młodych wynalazców do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Innowacji Technicznych i Wiedzy o wynalazczości. Kolejnym punktem seminarium było bliższe zaprezentowanie działalności Politechniki Świętokrzyskiej na polu własności intelektualnej. Justyna Bonar z Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej wyjaśniła podstawowe pojęcia związane z ochroną własności intelektualnej, m.in. czym jest patent i jak można uzyskać prawo ochronne na wynalazek. Uczestnicy dowiedzieli się także o tym, że Ośrodek pełni rolę regionalnego ośrodka informacji patentowej, zatem każdy może uzyskać poradę dotyczącą możliwych sposobów ochrony swojego wynalazku i przeprowadzić badanie stanu techniki korzystając z elektronicznych baz danych.

Seminarium szkoleniowe miało także swoją część warsztatową, w trakcie której Kamil Kot i Paweł Kocańda z Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej pokazali krok po kroku, jak korzystać z baz danych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, jak również Europejskiego Urzędu Patentowego o nazwie „Espacenet”, która zawiera ponad 70 milionów dokumentów. Każdy z uczestników seminarium otrzymał zestaw materiałów pomocniczych, aby w przyszłości mógł samodzielnie skorzystać z baz danych.

Seminarium szkoleniowe zatytułowane „Ochrona własności przemysłowej” zostało zorganizowane w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Patent plus – wsparcie patentowania wynalazków” i odbyło się 24 października w gmachu Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Autor: Paweł Kocańda
Specjalista ds. komercjalizacji wyników badań
Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej

Data dodania: piątek, 26 października 2012
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47