Świętokrzyski Portal Innowacji - Konferencja „Świętokrzyska Szkoła Przyszłości – rola innowacji w doskonaleniu systemu edukacji w województwie świętokrzyskim”Konferencja, która odbyła się w dniu 13 października br., została zorganizowana przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III etap)”, współfinansowanego ze środków UE – Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problematykę rozwoju nowoczesnego systemu kształcenia w regionie świętokrzyskim, które korzysta z najnowszych, innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.
W konferencji uczestniczyło około 150 przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, wyższych uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele dwóch znaczących wydawców podręczników i pomocy edukacyjnych – Grupy Edukacyjnej S.A. z Kielc i Edukacji Polskiej S.A. z Warszawy. W przygotowaniu wydarzenia uczestniczyły również Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

- Nowoczesna edukacja ma ogromne znaczenie nie tylko dla młodszych mieszkańców naszego regionu, lecz także dla budowania konkurencyjności województwa poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii, inwestowanie w doskonalenie kadr instytucji, samorządów i firm - mówił marszałek województwa Adam Jarubas otwierając konferencję.

Michał Klepka - kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego zwrócił uwagę na rolę edukacji w budowaniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, w tym na przygotowanie młodych ludzi do podjęcia wyzwań współczesnego rynku pracy i budowy innowacyjnego potencjału regionu.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Wiktora Niedzickiego, fizyka, dziennikarza, publicysty, twórcy programów radiowych i telewizyjnych, takich jak „Laboratorium”, „Kuchnia”, „Nobel dla Polaka” i innych. Wystąpienie dotyczące współczesnej prezentacji nauki zostało urozmaicone zarówno przez widowiskowe pokazy multimedialne jak i efektowne prezentacje zastosowania różnych podręcznych „rekwizytów” i m.in. dzięki temu cieszyło się szczególnym zainteresowaniem. Autor pokazał m.in. jak prowadzić prezentacje, czyli również „jak uczyć”, umiejętnie skupiając uwagę odbiorców i posługując się jasnym, syntetycznym przekazem.

W dalszej części seminarium eksperci zaprezentowali praktyczne wykorzystanie pomocy multimedialnych w zajęciach szkolnych, przedstawili zalety wykorzystania w pracy nauczyciela tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, a także innowacyjne metody pracy z uczniem. Prezentacje prowadzone były przez następujących prelegentów:

Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty
Wielkość: 1.01 MB
Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Wielkość: 9.28 MB
Elżbieta Dudek – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wielkość: 1.03 MB
Danuta Kossak - Kuratorium Oświaty w Kielcach
Wielkość: 326.57 KB
Grażyna Ukleja – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wielkość: 20.07 MB
Katarzyna Janus - Grupa Edukacyjna SA
Wielkość: 23.54 MB
Dominika Długosz-Dzierżanowska – Edukacja Polska SA
Wielkość: 9.87 MB

Konferencja zakończyła się dyskusją, w trakcie której organizatorzy i uczestnicy wspólnie doszli do przekonania, że warto kontynuować działania zmierzające do wyposażenia świętokrzyskich szkół w innowacyjne narzędzia edukacyjne, dbając o odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej i pamiętając, że największy wpływ na kształcenie i wychowanie kreatywnego ucznia jest jego kreatywny i zaangażowany w swoją pracę nauczyciel.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47