Świętokrzyski Portal Innowacji - Biuro Innowacji na Open Days 2010 w BrukseliW dniach 4-7 października 2010 r. w Brukseli odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2010 – największe coroczne wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele różnych regionów Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie organizowały wspólnie Komitet Regionów oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był w Brukseli m.in. przez pracowników Biura Innowacji, którzy czynnie uczestniczyli w szeregu spotkań i prezentacji.

Open Days 2010 odbywały się pod hasłem „Europa 2020: Konkurencyjność, współpraca i spójność wszystkich regionów”. W ciągu czterech dni odbyło się ok. 100 konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych zorganizowanych przez instytucje europejskie, biura regionalne oraz inne organizacje działające przy Unii Europejskiej. Przedstawione zostały przykłady najlepszych praktyk z zakresu realizacji programów rozwoju regionalnego z całej Europy.

Województwo Świętokrzyskie, w ramach konglomeratu S.M.I.L.E razem z  Genuą, Rzymem, Regionem Vrancea w Rumunii, Metropolią Grenoble Alpy i miastem Grenoble, Regionem Hannover oraz Warszawą zorganizowało seminarium dotyczące mobilności
i innowacji w regionach oraz miastach.

W ramach  Open Days 2010 odbywały się również ekspozycje i wystawy tematyczne w Meeting Place czyli specjalnym Miejscu Spotkań w Komitecie Regionów, które stanowiły okazję do zacieśniania kontaktów między przedstawicielami administracji regionalnej
i lokalnej a przedsiębiorcami.

Pracownicy Biura Innowacji gościli również w Biurze Regionalnym Województwa Świętokrzyskiego, w którym odbyło się spotkanie z panem Richardem Tuffs’em oraz panią Anett Ruszanov - przedstawicielami sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Działająca od 2001 roku sieć została stworzona w celu umocnienia współpracy międzyregionalnej z zakresu badań i innowacji w całej Unii, a tym samym ogólnej poprawy konkurencyjności UE w tych obszarach.

Jesteśmy pewni, iż spotkania w ramach Open Days 2010 przyczynią się do intensyfikacji współpracy województwa świętokrzyskiego z innymi regionami Unii Europejskiej i będą stanowić istotny wkład w budowę Świętokrzyskiego Systemu Innowacji.


Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47