Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy z bardzo dobrą oceną ratingową

W dniu 19 czerwca br. w Warszawie podczas wspólnej konferencji prasowej firmy doradczej PKF Capital, agencji ratingowej BCRA – Credit Rating Agency AD oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nastąpiło ogłoszenie wyników ratingu 4 funduszy poręczeniowych z województw wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Są to pierwsze oceny ratingowe nadane przez uznaną agencję ratingową w dotychczasowej działalności polskich funduszy poręczeniowych. Stabilność finansowa przebadanych funduszy poręczeniowych jest bardzo dobra – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PARP.

 

Funduszom przyznano oceny:

  • Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych z Gostynia - ocena A z perspektywą stabilną
  • Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych - ocena A- z perspektywą stabilną
  • Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. - ocena BBB+ z perspektywą stabilną
  • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. - ocena BBB z perspektywą stabilną

Fundusze były oceniane w perspektywie długo- oraz krótkoterminowej. W obu kategoriach BCRA przyznał funduszom oceny inwestycyjne, tj. w górnym pułapie skali ratingowej. Tak wysokie oceny oznaczają, że fundusze doskonale będą się wywiązywać z zobowiązań kredytowych, praktycznie niezależnie od wydarzeń mogących zaistnieć w przyszłości.

W najbliższych miesiącach Wykonawca umowy konsorcjum PKF Capital oraz BCRA – Credit Rating Agency AD ogłosi ratingi łącznie dla 24 funduszy doręczeniowych, działających we współpracy z siecią Krajowego Systemu Usług (KSU). Stosowana przez BCRA skala jest analogiczna do ocen największych międzynarodowych agencji ratingowych.

Celem całego przedsięwzięcia jest wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umocnienie wiarygodności funduszy poręczeniowych. Zakładanym rezultatem jest poprawa współpracy z instytucjami finansowymi oraz zwiększenie popularności samej idei poręczeń, jako wygodnego i łatwo dostępnego instrumentu finansowania zwrotnego. Fundusze poręczeniowe aktywnie współpracują z Krajowym Systemem Usług, oferując mikro-, małym  i średnim przedsiębiorstwom poręczenia kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych (te ostatnie dostępne są tylko w wybranych funduszach). Usługa skierowana jest do przedsiębiorców chcących pozyskać zewnętrzne środki na założenie bądź rozwój działalności gospodarczej, a którzy nie posiadają odpowiednio długiej historii działalności wymaganej przez instytucje finansujące.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach

Rating kredytowy
Rating długookresowy BBB
Perspektywa Stabilna
Rating krótkookresowy A-2


Skala ratingowa:

BBB

Dobra stabilność finansowa. Dobra zdolność obsługi zobowiązań, na którą mogą wpłynąć w pewnym stopniu zdarzenia w dającej się przewidzieć przyszłości

Stabilna

Odzwierciedla oczekiwania zachowania kategorii ratingu na przestrzeni jednego roku

A-2

Bardzo dobra zdolność zaspokajania płatności i roszczeń w bliskiej przyszłości. Bardzo dobra pozycja w ujęciu porównawczym

Data dodania: czwartek, 20 czerwca 2013
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2022
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego